Breng uw oude getuigschriften voor verstrekte zorg terug naar uw belastingkantoor

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Sinds begin 2017 moeten gezondheidswerkers een nieuw model van getuigschrift voor verstrekte zorg afleveren aan de patiënten. Als u nog oude getuigschriften hebt, mag u die niet zomaar weggooien. Alleen uw belastingkantoor mag ze verzamelen.

MS in de postpartale periode en bij oudere patiënten

Actuality

Tijdens de 18èmes Rencontres de Neurologie werd de behandeling van MS bij twee specifieke patiëntenpopulaties besproken: vrouwen met MS die net bevallen zijn en oudere patiënten. Prof. Nathalie Derache (Caen) lichtte de behandeling tijdens de postpartale periode toe en prof. Jean-Christophe Ouallet (Bordeaux) trachtte een antwoord te formuleren op essentiële vragen omtrent de behandeling van oudere MS-patiënten.

Naalden tegen migraine?

Actuality

In het tijdschrift JAMA Internal Medicine is een gerandomiseerde klinische studie gepubliceerd die aantoont dat acupunctuur de duur van een migraineaanval en de noodzaak om pijnstillers te nemen vermindert. Die gunstige effecten bleven gehandhaafd tot op het einde van de follow-up.

Paracetamol: risico op neuro-ontwikkelingsstoornissen bij ongeboren kinderen?

Actuality

In België werd in 2014 gewezen op het mogelijke risico op neuro-ontwikkelingsstoornissen bij kinderen die in utero werden blootgesteld aan paracetamol. In mei 2014 concludeerde het PRAC na analyse van de resultaten en de limieten van de twee studies, en van alle beschikbare klinische en preklinische gegevens, dat er geen oorzakelijk verband kan worden aangetoond tussen blootstelling aan paracetamol tijdens de zwangerschap en het optreden van neuro-ontwikkelingsstoornissen bij kinderen die er in utero aan werden blootgesteld.

 

Systematic review

Actuality
Charlotte Beaudart, Véronique Rabenda en prof. Olivier Bruyère

Een systematic review of systematisch literatuuronderzoek wordt meestal gebruikt om een samenvatting te maken van de resultaten van meerdere studies over hetzelfde onderwerp. Systematische literatuurstudies zijn dus heel belangrijk, in het bijzonder de voorbije jaren, waarin het aantal in de literatuur gepubliceerde artikelen is geëxplodeerd! Een systematic review wordt beschouwd als een onderzoek met een hoog wetenschappelijk bewijsniveau. Het staat aan de top van de piramide van de evidence-based medicine. Als het onderzoek van goede kwaliteit is, heeft het dus een hoger bewijsniveau dan gerandomiseerde gecontroleerde studies, cohortstudies, case-controlstudies…

De meta-analyse

Actuality
Véronique Rabenda, Charlotte Beaudart, prof. Olivier Bruyère

Zoals aangekondigd in het vorige artikel gewijd aan de systematische review, stellen we in dit nummer de beginselen van de meta-analyse voor. Tegenwoordig beschikken we over erg veel medische en wetenschappelijke informatie, die bovendien gemakkelijk toegankelijk is dankzij de vooruitgang in de informatiesystemen en de evolutie van het aantal onderzoekswerken. Daarom krijgt de arts - practicus of onderzoeker - in zijn praktijk vaak te maken met een overvloed aan informatie. Bij de keuze van een behandeling voor een ziekte beschikt hij vaak over de resultaten van talrijke therapeutische studies. En die resultaten zijn soms tegenstrijdig.