Personen met MS plaatsen zelfstandigheid op één

Actuality
worldMSday - Persbericht

Autonomie en empowerment zijn prioritair om de levenskwaliteit van personen met MS te bevorderen. Dat blijkt uit een gezamenlijke bevraging van de Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga, MS-Liga Vlaanderen en de Ligue Belge de la SEP – Communauté Française in het kader van de negende Wereld MS-dag. De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld, en van duiding voorzien door prof. dr. Marie B. D’hooghe en dr. Dominique Dive, twee autoriteiten in het onderzoek naar en de behandeling van multiple sclerose.

Een kwestie van schaal

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Het ziet ernaar uit dat de DLQI-schaal (Dermatology Life Quality Index) de impact van psoriasis op angst en depressie niet nauwkeurig genoeg kan meten. 

Van psoriasis tot alexithymie

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Alexithymie is het moeilijk hebben om zijn emoties te herkennen en te beschrijven. Alexithymie komt vaak voor bij patiënten met psoriasis. Bijzondere aandacht is geboden, omdat alexithymie kan leiden tot andere vormen van psychiatrische comorbiditeit.

Korte radiotherapiekuur plus temozolomide voor ouderen met glioblastoom

Actuality
Heidi Van de Keere

In oudere personen met glioblastoom resulteert toevoegen van temozolomide aan een korte kuur van radiotherapie in een langere overleving dan de korte radiotherapiekuur alleen. Dat schrijven James Perry en collega’s in the New England Journal of Medicine op basis van de resultaten van een gerandomiseerde studie.

 

Een sereen leven leiden

Actuality
Mededeling van Sanofi-Genzyme

Rosy N’Gbo N’Gbo Ikazabo

Aan de hand van de evolutie van hieronder beschreven patiënte, een verpleegkundige met een kinderwens, vestigt dr. Rosy N’Gbo N’Gbo Ikazabo (Centre MS, CHWAPI, Doornik) de aandacht op de winst aan levenskwaliteit bij patiënten die worden behandeld met alemtuzumab (Lemtrada®, Genzyme). Een toelichting.

 

Published ahead of print.

Alcoholisme en sport: kan de ene verslaving (alcoholisme) worden behandeld met een andere (sport)?

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Alcohol/lopen, dezelfde strijd? Omdat dezelfde beloningscircuits erbij betrokken zijn, zou sporten een vervanging kunnen zijn voor alcoholverslaving. Maar jammer genoeg niet alleen een vervanging… Ook de euforie van de loper, de runner’s high, is een realiteit waarmee rekening moet worden gehouden. Want die zou een alcoholverslaving net in de hand kunnen werken. Een tweesnijdend zwaard? De mening van prof. Philip Gorwood (Centre de psychiatrie et de neurosciences, Parijs). Prof. Philippe De Witte sprak reeds over mentale weerstand en verslaving tijdens uithoudingssporten in een vorig artikel.