Is de mensentaal een vrucht van de evolutie?

Actuality
Philippe Lambert

Jean Adolphe RondalVoor sommige onderzoekers, die taal verkeerdelijk beperken tot 'gesproken taal', is taal een zuiver menselijke eigenschap. In een essay dat onlangs werd uitgegeven door de Presses Universitaires de Liège, ontwikkelt professor Jean Adolphe Rondal op een overtuigende manier het tegenovergestelde idee. Volgens hem zou de menselijke taal het resultaat zijn van een evolutieve constructie in de loop van de fylogenese.

 

Published ahead of print.

Oxytocine: het empathiehormoon?

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Oxytocine wordt vaak het liefdeshormoon genoemd, omdat het een rol speelt bij de seksuele opwinding en het vertrouwen en bij de moeder-kindhechting...

Als de nieren droefgeestig zijn

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Een depressie bij patiënten met diabetes correleert met een hoger risico op chronisch nierlijden.

BMW M2: hulde aan de 2002

Beroep & vrije tijd
Pieter Ryckaert

Een ritje maken aan het stuur van de M2 Coupé, de waardige opvolger van de 2002 Turbo, is gewoonweg genieten geblazen van de eerste tot de laatste meter.

Momentum voor medisch leiderschap

Actuality
Wessel Fuijkschot, Interne Geneeskunde, VUmc, Amsterdam, Nederland

Het traditionele beeld van de arts is aan het veranderen. Terwijl patiënten dikwijls nog erg tevreden zijn over hun behandeld arts, ligt de beroepsgroep als geheel steeds vaker onder vuur. Journalisten scoren met onthullende incidenten in de medische sector en zwengelen daarmee het maatschappelijke debat aan. Deze beweging is in zekere mate nuttig en past bij de algehele tendens om kritischer te zijn op onze ‘notabelen’. Weg met het paternalisme en welkom mondige patiënt, zou u kunnen denken. Toch lijkt er meer aan de hand.

 

Published ahead of print. 

De vooruitgang in de psycho-neurovoeding: hoe ‘slecht eten’ kan leiden tot ‘zich slecht voelen’

Actuality
Jean-Emile Vanderheyden

Sinds enkele jaren gaat steeds meer aandacht uit naar de invloed van de voeding op de hersenen. Die kan via de toestand van de microbiota van de darmen leiden tot het ontstaan van een onbehaaglijk gevoel, hoofdpijn, zelfs depressies en andere psychiatrische of neurologische aandoeningen (zoals autisme, multiple sclerose, ziekte van Parkinson…). In dit artikel maken we een stand van zaken op over dit onderwerp en zullen we recent gepubliceerde wetenschappelijke elementen aanbrengen op het vlak van de psycho-neurovoeding. Dit is een nieuwe discipline die erop gericht is om de wederzijdse invloeden tussen voeding en neuropsychiatrische pathologieën te begrijpen.

 

Published ahead of print.