Wat schuilt er achter een teken?

Actuality
Philippe Lambert

Het nieuwste boek van Lionel Naccache, ‘Le Chant du signe’ (‘Het lied van het teken’, al klinkt ‘signe’ hetzelfde als ‘cygne’ en verwijst de titel dus ook naar 'de zwanenzang'), neemt ons mee naar de wereld van de tekens waarmee we dagelijks te maken hebben en die we soms verkeerd interpreteren. Met zijn nieuw werk gaat de Franse neurowetenschapper op de intieme toer, wat het boek extra charme geeft. De auteur besteedt veel tijd aan de analyse van situaties die hij zelf heeft meegemaakt en neurowetenschappelijk tracht te ontleden. Als we worden geconfronteerd met tekens die indruk maken op ons, kan dat volgens Naccache veel zeggen over de werking van ons brein en over wie we echt zijn.

 

Published ahead of print.

Vroegtijdige behandeling van patiënten met beginnende cognitieve stoornissen

Actuality
Jean-Emile Vanderheyden

Zowel huisartsen als specialisten krijgen vaak te maken met de anosognosie van hun patiënten en met de ontkenning door hun omgeving (partner en/of kinderen). Nochtans is een vroege behandeling alleen succesvol als al snel het diagnostische bilan wordt opgemaakt. Dat omvat minimaal een algemeen en neurologisch onderzoek, een uitgebreid bloedonderzoek, een neuropsychologisch bilan en beeldvorming van de hersenen. En ten slotte zijn er ook de psychologische aspecten, zoals cognitieve stimulatie en affectieve ondersteuning.

Gevolgen van ADHD

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit heeft negatieve invloed op de ontwikkeling, zelfs bij kinderen die worden behandeld.

Gegeneraliseerde angststoornis: pregabaline goed ingeburgerd in het therapeutische arsenaal

Actuality

Volgens de meest recente gegevens is pregabaline werkzaam als aanvulling op een initiële behandeling met SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) of SNRI (serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor) die ontoereikend blijkt of als monotherapie. Het effect op de geestelijke en lichamelijke angstsymptomen is vergelijkbaar met dat van benzodiazepines, maar het is veiliger.

Korte radiotherapiekuur plus temozolomide voor ouderen met glioblastoom

Actuality
Heidi Van de Keere

In oudere personen met glioblastoom resulteert toevoegen van temozolomide aan een korte kuur van radiotherapie in een langere overleving dan de korte radiotherapiekuur alleen. Dat schrijven James Perry en collega’s in the New England Journal of Medicine op basis van de resultaten van een gerandomiseerde studie.

 

Casus: Lemtrada® bij agressieve, familiale MS op jonge leeftijd

Actuality

Dr. Luc Algoed (neurologie, AZ Maria Middelares, Gent) stelt hier een casus voor van een jonge vrouw, die sinds haar 13e jaar aan multiple sclerose lijdt. Ondanks tweedelijnstherapie blijft de ziekte agressief verlopen, waarna voor alemtuzumab (Lemtrada®) geopteerd wordt.

 

Published ahead of print.