Non-inferioriteits- en equivalentiestudies

Actuality
Fanny Buckinx, prof. Olivier Bruyère

Via non-inferioriteitsstudies, ook wel klinische equivalentiestudies genoemd, kan worden aangetoond dat de doeltreffendheid van een nieuwe behandeling niet te inferieur is aan die van een comparatorbehandeling. Aan de hand van dit soort studies kan echter niet worden aangetoond dat de doeltreffendheid van beide behandelingen volstrekt gelijkwaardig is. Eén van de vereisten voor deze studies is dat een verlies van doeltreffendheid wordt aanvaard in ruil voor andere voordelen.

Het verband tussen kinder- en jeugdpsychiatrische aandoeningen en erfelijke metabole ziekten

Actuality
Annik Simons1,2,3, François Eyskens1

[1. Centrum voor Erfelijke Metabole Aandoeningen (CEMA), UZA. 2. Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute Jeugd (CAPRI), UAntwerpen. 3. Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA-UKJA)]

 

Erfelijke metabole ziekten gaan vaak gepaard met een kinder- en jeugdpsychiatrische aandoening. Deze kan zich uiten bij kinderen wie reeds de diagnose van een metabole aandoening hebben. Psychiatrische symptomen zoals psychose, autistiform gedrag, hyperactiviteit, leerstoornissen en eetstoornissen kunnen echter ook een eerste teken zijn van een onderliggende metabole ziekte. Hiervoor dient er bij (kinder- en jeugdpsychiaters) voldoende kennis aanwezig te zijn rond metabole aandoeningen, aangezien dit vaak behandelbare ziekten zijn, en tijdige behandeling een verdere achteruitgang kan voorkomen.

Systematic review

Actuality
Charlotte Beaudart, Véronique Rabenda en prof. Olivier Bruyère

Een systematic review of systematisch literatuuronderzoek wordt meestal gebruikt om een samenvatting te maken van de resultaten van meerdere studies over hetzelfde onderwerp. Systematische literatuurstudies zijn dus heel belangrijk, in het bijzonder de voorbije jaren, waarin het aantal in de literatuur gepubliceerde artikelen is geëxplodeerd! Een systematic review wordt beschouwd als een onderzoek met een hoog wetenschappelijk bewijsniveau. Het staat aan de top van de piramide van de evidence-based medicine. Als het onderzoek van goede kwaliteit is, heeft het dus een hoger bewijsniveau dan gerandomiseerde gecontroleerde studies, cohortstudies, case-controlstudies…

Regressie van glioblastoom na CAR T-celtherapie

Actuality
Heidi Van de Keere

In het New England Journal of Medicine rapporteren Christine Brown en collega’s over een patiënt met multifocale glioblastomen die gunstig reageerde op een behandeling met chimeer antigeenreceptor (CAR)-gemodifieerde T-cellen. Er trad regressie op van alle intracraniale en spinale tumoren, zonder de vaststelling van toxische effecten.

Homicide door vrouwen: preventie mogelijk?

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Anne-Laure Ducasse (Centre Henri Laborit, Poitiers) heeft de dossiers doorgenomen waarin het Hof van Beroep van Poitiers tussen 2008 en 2013 een vonnis heeft geveld, en daarbij sociaaldemografische, psychopathologische en criminologische gegevens verzameld van vrouwen die een moord hebben gepleegd. Ook heeft ze informatie vergaard over de relatie tussen slachtoffer en moordenares, de elementen met betrekking tot de feiten en de gerechtsprocedure.

Depressie en immuniteit: een (nieuwe) kijk op een nosologische entiteit

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Nicolas Zdanowicz

Bij een depressie wordt het immuunsysteem beïnvloed door stress en de activering van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras die we dan zien. Omgekeerd kan een depressie het gevolg zijn van een immunologische afwijking...