Nieuw: de ‘Europese Erfrechtverordening’

Beroep & vrije tijd
Solange Tastenoye

Na het stopzetten van uw dokterspraktijk verhuist u naar uw woning in het buitenland. Mooie vooruitzichten, maar toch maakt u zich wat zorgen, want wat indien u in het buitenland overlijdt? Sinds vorig jaar augustus is de zogenaamde ‘Europese Erfrechtverordening’ van kracht gegaan. Door deze nieuwe regeling werden veranderingen aangebracht, bijvoorbeeld in gevallen waarbij een Belg in het buitenland gaat wonen of er een buitenverblijf heeft. Wat houdt dit precies in?

Systematic review

Actuality
Charlotte Beaudart, Véronique Rabenda en prof. Olivier Bruyère

Een systematic review of systematisch literatuuronderzoek wordt meestal gebruikt om een samenvatting te maken van de resultaten van meerdere studies over hetzelfde onderwerp. Systematische literatuurstudies zijn dus heel belangrijk, in het bijzonder de voorbije jaren, waarin het aantal in de literatuur gepubliceerde artikelen is geëxplodeerd! Een systematic review wordt beschouwd als een onderzoek met een hoog wetenschappelijk bewijsniveau. Het staat aan de top van de piramide van de evidence-based medicine. Als het onderzoek van goede kwaliteit is, heeft het dus een hoger bewijsniveau dan gerandomiseerde gecontroleerde studies, cohortstudies, case-controlstudies…

Regressie van glioblastoom na CAR T-celtherapie

Actuality
Heidi Van de Keere

In het New England Journal of Medicine rapporteren Christine Brown en collega’s over een patiënt met multifocale glioblastomen die gunstig reageerde op een behandeling met chimeer antigeenreceptor (CAR)-gemodifieerde T-cellen. Er trad regressie op van alle intracraniale en spinale tumoren, zonder de vaststelling van toxische effecten.

Non-inferioriteits- en equivalentiestudies

Actuality
Fanny Buckinx, prof. Olivier Bruyère

Via non-inferioriteitsstudies, ook wel klinische equivalentiestudies genoemd, kan worden aangetoond dat de doeltreffendheid van een nieuwe behandeling niet te inferieur is aan die van een comparatorbehandeling. Aan de hand van dit soort studies kan echter niet worden aangetoond dat de doeltreffendheid van beide behandelingen volstrekt gelijkwaardig is. Eén van de vereisten voor deze studies is dat een verlies van doeltreffendheid wordt aanvaard in ruil voor andere voordelen.

Homicide door vrouwen: preventie mogelijk?

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Anne-Laure Ducasse (Centre Henri Laborit, Poitiers) heeft de dossiers doorgenomen waarin het Hof van Beroep van Poitiers tussen 2008 en 2013 een vonnis heeft geveld, en daarbij sociaaldemografische, psychopathologische en criminologische gegevens verzameld van vrouwen die een moord hebben gepleegd. Ook heeft ze informatie vergaard over de relatie tussen slachtoffer en moordenares, de elementen met betrekking tot de feiten en de gerechtsprocedure.

Depressie en immuniteit: een (nieuwe) kijk op een nosologische entiteit

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Nicolas Zdanowicz

Bij een depressie wordt het immuunsysteem beïnvloed door stress en de activering van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras die we dan zien. Omgekeerd kan een depressie het gevolg zijn van een immunologische afwijking...